دسته: فیلم

یک چالش بردار و با سرمایه گذار دست بده؛ فینوهک، رویدادی برای حل چالش‌های روز فین‌تک

گجت نیوز رویداد رقابتی فینوهک در چهار حوزه ولث‌تک (WealthTech)، اینشورتک (InsurTech)،‌ رگ‌تک (RegTech) و پرداخت (PayTech) و براساس حل چالش‌های روز فین‌تک، توسط شرکت توسعه کسب‌و‌کارهای نوگرای تجارت (تکنوتجارت)…