گل اول ایران مقابل اروگوئه توسط مهدی طارمی در دقیقه 79 به ثمر رسید.

By admin