سال 98 برای تلویزیون و شبکه‌های مختلف سالی پر فراز و نشیب بود؛ خیلی از برنامه‌ها کنار رفتند و برنامه‌های جدیدی جایگزین شدند. در ادامه به بررسی پربیننده ترین شبکه های تلویزیونی می‌پردازیم.
نوشته پربیننده ترین شبکه های تلویزیونی ؛ شبکه سه مثل همیشه در صدر اولین بار در پلازا. پدیدار شد.

By admin