گجت نیوز

مقبره ملکه نفرتیتی

به نظر می رسد که مومیایی نفرتیتی، همسر آخناتون و یکی از زیباترین زنان مصر پس از سال‌ها تلاش سرانجام پیدا شده است. بدین‌ ترتیب باستان‌شناسان به مقبره ملکه نفرتیتی دسترسی خواهند داشت. باستان‌شناسان برای سال‌ها به دنبال مقبره ملکه نفرتیتی گشتند؛ اما در نهایت به هیچ نتیجه‌ای نرسیدند. حالا یک مصرشناس معروف به نام …

نوشته مقبره مخفی ملکه نفرتیتی ، همسر فرعون و زیباترین زن مصر، بالاخره کشف شد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

By admin