ایران و اروگوئه که هر دو به دنبال افزایش آمادگی خود برای جام جهانی قطر هستند، امروز در یک مسابقه دوستانه در اتریش مبارزه خواهند کرد.

By admin