سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا امروز -پنجشنبه- گفت که تا بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران، فاصله زیادی داریم.

By admin