رییس اسبق بارسلونا از اتهام فرار مالیاتی از سوی دادگاه تبرئه شد.

By admin