گجت نیوز

آب موجود در ماه

اطلاعات به دست آمده از ماه نشان می‎دهد که برخی از نمونه‌های جمع آوری شده از خاک ماه حاوی مقادیر اندکی از مولکول آب هستند. حال سوال اینجاست که این آب موجود در ماه از کجا آماده است؟ بر اساس مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته‌اند، مواد معدنی موجود در ماه می‌توانند حتی بیشتر از آنچه …

نوشته خاک ماه حاوی مقادیر زیادی آب است؛ آب ماه از کجا آمده است؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

By admin