رسانه‌های غربی در پی سخنرانی رئیس‌جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به انعکاس سخنان وی پرداختند.

By admin