تاکید شوهی یوشیدا از شرکت سونی بر عرضه پولی بازی‌ها پیش از قرارگیری آن ها در سرویس

شوهی یوشیدا در مصاحبه‌ی اخیر خود درباره‌ی انتشار بازی‌های فرست پارتی روی سرویس پلی استیشن پلاس جدید توضیحاتی داد.

By admin