بازطراحی نمای فهرست بازی‌ها و برنامه‌های ایکس باکس

به‌روزرسانی تازه ایکس باکس ظاهر صفحه‌ی فهرست آثار را با هدف نصب و اجرای آسان‌تر بازی‌ها تغییر می‌دهد.

By admin