همکاری موجانگ و BBC برای عرضه محتویات Frozen Planet 2 در Minecraft

موجانگ در همکاری جدید خود با شبکه‌ی BBC Earth قصد دارد جهان‌هایی با الهام از مستند Frozen Planet 2 را برای بازی Minecraft توسعه دهد.

By admin