جمع‌آوری بیش از نیم میلیارد دلار در بازی Star Citizen

بازی Star Citizen موفق شده است بیش از نیم میلیارد دلار ازطریق پشتیبانی‌کنندگان، سرمایه جمع کند.

By admin