وزیر خارجه اوکراین تاکید کرد که کی‌یف تا پایان جنگ خواستار دریافت تسلیحات غرب خواهد بود.

By admin