وکلای رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا اعلام کردند که بررسی اسناد مصادره شده از مار آلاگو می‌تواند منجر به طرح اتهام علیه وی شود.

By admin