پایگاه خبری «المنار»، وابسته به حزب الله لبنان، مدعی موافقت ایران با تأمین ۶۰۰ هزار تُن نفت سیاه برای لبنان شد.

By admin