مجید جلالی در خصوص درآمد در فوتبال کشورمان صحبت کرد.

By admin