دستیابی Cyberpunk 2077 به بیشترین تعداد بازیکنان هم‌زمان از زمان عرضه

طبق آمار Steam Charts بازیکنان در حال بازگشت به Cyberpunk 2077 هستند و شاهد بیشترین تعداد بازیکنان همزمان بازی از سال ۲۰۲۰ هستیم.

By admin