امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی در آستانه هفته دفاع مقدس با خانواده شهیدان سروان هادی فلاح فر و جعفر زیردابی آذر دیدار و گفتگو کرد.

By admin