مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه بیان کرد : در ۶ ماهه نخست امسال ۱۳ نفر شامل ۱۱ مرد و یک زن بر اثر حوادث ناشی از کار جان باخته اند .

By admin