گل دوم رئال مادرید به اتلتیکو مادرید توسط والورده در دقیقه 36 زده شد.

By admin