مدیر تیم فوتبال آلومینیوم اراک اعلام کرد درخواست برگزاری تنها مسابقه معوقه لیگ برتر را از سازمان لیگ داشته‌اند.

By admin