ترکیب دو تیم میلان و ناپولی جهت دیدار مقابل مشخص شد.

By admin