گجت نیوز

کیمیاگری نوتردام سنگ جادو

وجه اشتراک کیمیاگری واقعی، کلیسای نوتردام و سنگ جادو در چیست؟ داستان‌های قدیمی، منشاء بسیاری از اسرار جذاب هستند. حتماً تا به حال عنوان کتاب هری پاتر و سنگ جادو به گوشتان خورده است و داستان‌های مربوط به کیمیاگری اسرارآمیز را شنیده‌اید. در ادامه این مطلب به ریشه این افسانه‌ها و وجه اشتراک بین کیمیاگری …

نوشته کیمیاگری واقعی، کلیسای نوتردام و سنگ جادو؛ آیا رویای تاجران در داستان‌های قدیمی نهفته است؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

By admin