بسیاری از افراد در مقطعی از زندگی خود از یادداشت برداری استفاده می‌کنند، از یادداشت برداری در جلسات کاری گرفته تا اظهارات شاهد در دادرسی، انجام مصاحبه، یادداشت روزانه یا فقط برای ایجاد ایده. هر نیازی که باشد، تبدیل ویس (صدا) به متن، نوعی از مستندات را برای استفاده تولید می‌کند. با روش‌های تبدیل صوت …
نوشته روش های تبدیل صدا به متن ؛ از گوگل داکز تا برنامه‌های هوش مصنوعی اولین بار در پلازا. پدیدار شد.

By admin