گجت نیوز

رعایت حقوق مصرف کنندگان در آیین نامه واردات خودرو

یکی از مسائل مهم آزادسازی واردات، رعایت حقوق مصرف کنندگان در آیین نامه واردات خودرو است که در صورت رعایت نشدن منجر به ابطال آن می‌شود. واردات خودرو آزاد و آیین نامه آن منتشر شد، اما کسی نپرسید که آیا خودروهای خارجی که قرار است وارد شوند، کیفیت لازم را دارند؟ آیا واردات این قبیل …

نوشته حقوق مصرف کنندگان در آیین نامه واردات خودرو رعایت نشده باشد، باطل خواهد شد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

By admin