تمدید انیمه My Dress-Up Darling برای فصل دوم

سرانجام CloverWorks به‌صورت رسمی ساخت فصل دوم انیمه My Dress-Up Darling را تایید و اعلام کرد تا طرفداران در آینده شاهد ادامه داستان مارین و گوجو باشند.

By admin