افشاگر GTA 6 به دنبال معامله با راک‌استار است

فردی که ادعا می‌کند اطلاعات مرتبط با GTA 6 را افشا کرده است، ظاهرا به‌دنبال انجام معامله‌ای با شرکت راک‌استار است.

By admin