وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که اوکراین به عملیات تهاجمی در شمال شرق کشور ادامه می‌دهد.

By admin