خبرگزاری رویترز گزارشی از وضعیت تیم ملی ایران زیرنظر کارلوس کی روش ارائه کرد.

By admin