معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم با اشاره به فوت مهسا امینی تاکید کرد: رئیس‌جمهور با توجه به وظیفه‌ای که طبق قانون اساسی برعهده دارد و سوگندی که برای دفاع از مردم خورده است، به این مسأله اهتمام ویژه‌ای بورزد و گزارشی صریح و شفاف از این حادثه و موارد مشابه به مردم ارائه دهد و با عوامل و مقصران آن برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.

By admin