نماینده ایران در فینال وزن 86 کیلوگرم مقابل تیلور آمریکایی شکست خورد تا هشتمین مدال یزدانی رنگ نقره به خود بگیرد.

By admin