ساخت فیلم کنستانتین 2 با بازی کیانو ریوز

برادران وارنر در حال همکاری با جی جی آبرامز و بد ربات برای ساخت یک دنباله برای فیلم Constantine با بازی کیانو ریوز است.

By admin