احتمال تصاحب شرکت برادران وارنر دیسکاوری توسط Comcast در آینده

شایعات جدید از احتمال ادغام گروه برادران وارنر دیسکاوری و شرکت رسانه‌ای NBCUniversal خبر می‌دهد.

By admin