دشان می گوید پوگبا در جام جهانی 2022 در لیست مدنظرش جای ندارد مگر اینکه در بهترین فرم و آمادگی کامل باشد.

By admin