گجت نیوز

الماس سازی زمین

آیا کارخانه الماس سازی در اعماق زمین وجود دارد؟ دانشمندان در پی یافتن شواهدی از الماس‌ در مرز بین هسته و گوشته زمین هستند. می‌دانیم که الماس‌‌ها در دما و فشار بالا تشکیل می‌شوند. به گفته محققان، دما و فشار بالا در مرز هسته و گوشته نیز وجود دارد؛ بنابراین شاید اتفاقات شیمیایی عجیب در این …

نوشته کارخانه الماس سازی زمین ، درست زیر پای شماست اما نمی‌توانید به آن دست بزنید! اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

By admin