گجت نیوز

زباله های فضایی

با افزایش میزان چشمگیری از زباله های فضایی در مدارهای پایین زمین، ناسا در مورد این زباله‌های بدون کاربرد اظهار نگرانی کرده است. در نیم قرن اخیر، تعداد زباله های فضایی موجود در فضا به طرز چشمگیری افزایش یافته و در صورتی که این زباله‌ها از مدارهای اطراف زمین پاک نشوند، برخورد زنجیره‌ای این قطعات …

نوشته وحشت ناسا از حجم زباله های فضایی اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

By admin