گجت نیوز

518-PSM

روسیه برای چندمین بار در این جنگ یکی از تجیهزات پیشرفته خود را از دست داد که این بار قرعه به نام غلاف جنگ الکترونیک پیشرفته 518-PSM افتاد. از ابتدای جنگ تاکنون ارتش روسیه هزاران مورد از ادوات رزمی و غیرزرمی خود را در نبرد با اوکراین از دست داد. برخی از این تجهیزات نابود …

نوشته غلاف جنگ الکترونیک پیشرفته 518-PSM روسیه به دست اوکراین افتاد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

By admin