نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه هفته آینده ضمن بررسی سوالی از وزیر نفت، عملکرد دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.

By admin