نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین امروز -چهارشنبه- با انتقاد از رویکردهای غرب در قبال ایران، تأکید کرد که «دیپلماسی مگافون» همیشه کارایی ندارد.

By admin