10 فیلم برتر ژان لوک گدار

سبک هنجارشکن و متهورانه‌ی فیلم‌های گدار که بهترین نمونه‌ی آن را می‌توان در فیلم شاهکار «ازنفس‌افتاده» (Breathless) (معروف‌ترین فیلم موج نوی فرانسه) سراغ گرفت، او را تبدیل به چهره‌ی ماندگاری در تاریخ پرفراز و نشیب سینما کرده است. در مقاله‌ی حاضر، 10 فیلم برتر ژان لوک گدار در طول شش دهه فعالیت سینمایی او را […]

نوشته ۱۰ فیلم برتر ژان لوک گدار به عنوان دریچه‌ای برای ورود به سینمای او اولین بار در گیم نیوز پدیدار شد.

By admin