نوشتن فیلمنامه فیلم Avengers 5 توسط نویسنده Ant-Man 3

به‌تازگی مشخص شده است که چه کسی قرار است وظیفه نوشتن فیلمنامه فیلم Avengers: The Kang Dynasty را بر عهده داشته باشد.

By admin