جدایی یک عضو کلیدی دیگر از استودیو سازنده بازی Halo پس از ۱۴ سال

دیوید برگر، کارگردان مهندسی استودیو ۳۴۳ اینداستریز پس از ۱۴ سال این استودیو را ترک می‌کند.

By admin