توییت مرموز جف کیلی احتمالا به بازی جدید کوجیما اشاره دارد

به نظر می‌رسد که جف کیلی، در توییت جدید و مرموز خودش به بازی جدید هیدئو کوجیما اشاره می‌کند.

By admin