وزیر کشور از ارائه تسهیلات فرماندهی انتظامی در سه شهر مرزی برای صدور گذرنامه زائران مراسم اربعین خبر داد.

By admin