سفیر ایران در مسکو و نماینده رئیس‌جمهور روسیه در امور دریای خزر درخصوص همکاری‌های دوجانبه و چند جانبه در حوزه دریای خزر رایزنی کردند.

By admin