سخنگوی قوه قضائیه در مورد بازداشت یکی از منسوبان یکی از وزرای دولت گفت: متاسفانه برای فرد مورد نظر به اتهام ارتشاء به همراه فرد دیگری قرار بازداشت موقت صادر شده است و در زندان هستند و مجموعا ۳ نفر در این پرونده بازداشت شده‌اند.

By admin