رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: یکی از دغدغه‌های کمیته اجتماعی شورا توانمندسازی زنان سرپرست‌خانوار است.

By admin