نایب رئیس و سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال عصر امروز با حضور در مرکز ملی فوتبال از امکانات این مجموعه بازدید کردند.

By admin