محمدهادی ساروی در دیدار ردبندی وزن 97 کیلوگرم رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در صربستان به پیروزی رسید.

By admin